jueves, 8 de mayo de 2014

1r d'ESO

19/05/14 - Control Lectura - De la tierra a la luna (Julio Verne) del capìtol 4 al 10
02/06/14 - Control UD 9. Introducció a l'electricitat

miércoles, 22 de enero de 2014

Activitats 2a Avaluació:
Propostes de projecte 2a Avaluació:

  • 1r ESO - Construcció d'un rellotge.
  • 2n ESO - Construcció d'un mecanisme.
  • 3r ESO - Automatització del projecte electromecànic.

jueves, 19 de diciembre de 2013

3r ESO

Treball - Unitat didàctica 4 - Els Plàstics

activitats sobre la UD 4 Els Plàstics, podeu ajudar-se del llibre de text i de diverses pàgines a Internet. 

Les activitats les realitzarem a la llibreta.

Data lliurament: divendres 10 de gener de 2014

martes, 17 de diciembre de 2013

1r ESO

Treball - Unitat didàctica 4 - “Els Materials i les Seues Propietats”

Després de veure la presentació(en pdf) sobre la U.D. 4 i ajudant-ne del llibre de text i algunes pàgines d'Internet, contesta les preguntes poropasades.

Data lliurament: dilluns 13 de gener de 2014

viernes, 22 de noviembre de 2013

Data d'entrega de la memòria del projecte i de control de lectures

1r d’ESO
Lliurament de la Memòria del Projecte de Tecnologia:.................... 2 de desembre
Lectura article “Luz en África - El País”: ........................................... 16 de desembre
Control de lectura del llibre: ........................................................... 20 de gener de 2014 
   - “De la tierra a la Luna” (Julio Verne)(4 primers capítols)


2n d’ESO
Control de lectura del llibre:........................................................... 20 de gener de 2014
- “De la tierra a la Luna” (Julio Verne)(4 primers capítols)

3r d’ESO
Lliurament de la Memòria del Projecte de Tecnologia: ................... 3 de desembre
Control de lectura del llibre:........................................................... 17 de desembre
-       “Las aventuras de Robinson Crusoe” (Daniel Defoe)(4 primers capítols)

4t d’ESO
Lliurament de la Memòria del Projecte de Tecnologia: ................... 4 de desembre
Control de lectura del llibre:........................................................... 18 de desembre
-       “Las aventuras de Robinson Crusoe” (Daniel Defoe)(4 primers capítols)